Behandeling en bijwerkingen

Vergelijk ziekenhuizen voor alvleesklierkanker

Opslaan

Het beste ziekenhuis bestaat niet. Iedere patiënt vindt andere zaken belangrijk. Maar alle ziekenhuizen in Nederland moeten wel voldoen aan kwaliteitsnormen. Soms voldoet een ziekenhuis niet aan de normen voor een bepaalde kankersoort. Dat ziekenhuis moet patiënten dan doorverwijzen naar ziekenhuizen die daar wel aan voldoen.

Voor alle ziekenhuizen geldt ook dat specialisten werken met richtlijnen. In die richtlijnen staat hoe een arts zijn patiënt het beste kan behandelen. 

Soorten ziekenhuizen

In Nederland zijn er 3 soorten ziekenhuizen: 

  • algemene ziekenhuizen
  • academische ziekenhuizen
  • gespecialiseerde ziekenhuizen

Een andere naam voor academische ziekenhuizen is universitair medische centra (UMC’s). UMC’s houden zich bezig met patiëntenzorg en met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Er zijn ook ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld in kanker. Deze ziekenhuizen behandelen alleen kankerpatiënten. 

Specialisten uit algemene ziekenhuizen hebben regelmatig overleg met collega's uit de UMC’s of gespecialiseerde ziekenhuizen. Soms is het verstandiger om naar een UMC of een gespecialiseerd ziekenhuis te gaan. Bijvoorbeeld omdat u een soort kanker heeft die zeldzaam is en waarbij gespecialiseerde zorg nodig is.

Behandelcentra voor alvleesklierkanker

U kunt niet in alle ziekenhuizen terecht voor de volledige behandeling van alvleesklierkanker. Voor de behandeling van alvleesklierkanker bestaan kwaliteitsnormen. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om goede zorg aan kankerpatiënten te kunnen bieden.

Een belangrijke kwaliteitsnorm is het aantal operaties voor alvleesklierkanker dat een ziekenhuis moet verrichten. Voor alvleesklierkanker zijn dat minimaal 20 alvleesklierkankeroperaties per jaar. Voldoet een ziekenhuis hieraan? Dan is het een expertisecentrum voor alvleesklierkanker. U kunt uw specialist vragen of het ziekenhuis aan deze norm voldoet.

Voor palliatieve behandelingen kunt u in veel meer ziekenhuizen terecht.

Een ziekenhuis kiezen

Met vragen over de keuze voor een ziekenhuis kunt terecht bij uw huisarts en de zorgverzekeraar. Ook de kanker.nl infolijn kan met u meedenken.

Op de website Zorgkaart Nederland ziet u hoe andere patiënten ziekenhuizen en zorgverleners waarderen. U kunt hier ook uw eigen waardering geven.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Prof. dr. Busch, O.R.C. (chirurg), Dr. Timmer, R. (MDL-arts), Zaalen, R. van (ervaringsdeskundige)