Risicofactoren van AML

Opslaan

Meestal is niet te zeggen waardoor iemand leukemie heeft gekregen. Het gaat vaak om een combinatie van omstandigheden en niet om 1 oorzaak.

Er zijn een aantal risicofactoren die de kans op AML vergroten:

  • Het syndroom van Down, het Bloom syndroom en Fanconi-anemie
  • Werken met bepaalde chemische stoffen. Een voorbeeld van zo’n stof is benzeen
  • Eerder bestraling of bepaalde chemotherapie gehad hebben
  • Het myelodysplastisch syndroom of een myeloproliferatieve ziekte zoals myelofibrose of polycythaemia vera. Dit zijn ook aandoeningen waarbij de stamcellen in het beenmerg niet goed werken. Hierdoor ontstaat er een tekort of juist teveel aan bloedcellen of bloedplaatjes

Acute myeloïde leukemie is zelden erfelijk. Wel bestaan er zeldzame erfelijke afwijkingen waardoor de kans op acute leukemie in een familie toeneemt. Maar de meeste gevallen van AML ontstaan tijdens het leven.

Kanker is niet besmettelijk. Ook acute myeloïde leukemie niet.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Rhenen, A. van (hematoloog), Dr. Westerweel, P.E. (hematoloog)