Behandeling en bijwerkingen

Vergelijk ziekenhuizen voor bloed- en lymfeklierkanker

Opslaan

De Nederlandse Federatie Universitaire centra (NFU) heeft 2 expertisecentra aangewezen in Nederland voor zaadbalkanker. Dat zijn het ErasmusMC en het UMCG.

Andere ziekenhuizen die patiënten met zaadbalkanker stadium 1 behandelen, moeten tenminste 5 nieuwe patiënten per jaar behandelen. Als het om patiënten met de ziekte in een hoger stadium gaat, moeten ze tenminste 10 nieuwe patiënten per jaar behandelen.

Eisen voor ziekenhuizen die zaadbalkanker behandelen

Zaadbalkanker komt weinig voor. Daarom vindt de behandeling vaak plaats in een gespecialiseerd ziekenhuis dat aan een aantal eisen voldoet.

Dit zijn de belangrijkste normen voor ziekenhuizen die zaadbalkanker behandelen:

  • Urologen moeten voldoende ervaring hebben met de behandeling van zaadbalkanker.
  • Het ziekenhuis behandelt per jaar minimaal 5 nieuwe patiënten met stadium 1 zaadbalkanker.
  • Het ziekenhuis behandelt minimaal 10 patiënten per jaar met zaadbalkanker in stadium 2 of 3.
  • De urologen voeren minstens 10 keer per jaar een lymfeklieroperatie uit.

Bespreek gerust met de arts of het ziekenhuis aan deze eisen voldoet.

Verwijzing naar een gespecialiseerd ziekenhuis voor zaadbalkanker

Soms krijg je verwijzing naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis. Bijvoorbeeld als je een bijzondere vorm van zaadbalkanker hebt. Ook kan een deel van de behandeling in een ander ziekenhuis plaatsvinden, bijvoorbeeld een behandeling voor de vruchtbaarheid.

Behandelcentra voor hematologische kanker

Er zijn ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker van het bloed of de lymfeklieren. Dit zijn de 8 universitaire medische centra en een aantal door de overheid aangewezen grote perifere ziekenhuizen, aangesloten bij de HOVON. Rondom deze gespecialiseerde centra zijn regio’s gevormd. De artsen van de centra geven adviezen over de behandeling aan artsen in regioziekenhuizen. U kunt uw behandeling krijgen in een regioziekenhuis. Maar als dat nodig is ook in een gespecialiseerd centrum. 

Kwaliteit van hematologische zorg

De hematologen in Nederland hebben een organisatie opgericht die de kwaliteit van de hematologische zorg in de gaten houdt. En om wetenschappelijk onderzoek te doen naar betere behandelingen. Die organisatie heet HOVON: stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De HOVON stelt richtlijnen op voor de behandeling van kanker van het bloed of lymfeklieren. Hematologen in Nederland houden zich aan die richtlijnen.

De patiëntenorganisatie Hematon heeft samen met de HOVON bepaald aan welke eisen een goede zorg voor patiënten met kanker van het bloed of lymfeklieren moet voldoen. In de Patiëntenwijzer kunnen patiënten zien of het ziekenhuis van hun keuze wel of niet aan die eisen voldoet.

Een ziekenhuis kiezen voor bloed- en lymfeklierkanker

Via de Patiëntenwijzer bloed- en lymfeklierkanker kunt u zoeken naar het ziekenhuis dat het beste bij u past. Vul postcode en aandoening in en u krijgt een overzicht van de ziekenhuizen met de daarbij horende kwaliteitsinformatie.

De Patiëntenwijzer bloed- en lymfeklierkanker is ontwikkeld door patiëntenorganisaties. De Patiëntenwijzer is gebaseerd op de gegevens die de ziekenhuizen hebben aangeleverd. U kunt aangeven wat u belangrijk vindt en vervolgens adviseert deze Patiëntenwijzer welk ziekenhuis het beste bij uw wensen past. 

In de Patiëntenwijzer is ook te vinden welk oordeel andere patiënten aan dit ziekenhuis hebben gegeven. Uw eigen waardering voor de kankerzorg kunt u geven op de website Zorgkaart Nederland. 
Ook uw huisarts, zorgverzekeraar of de gratis kanker.nl Infolijn (0800-0226622) kunnen u helpen bij het maken van uw keuze voor een ziekenhuis.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2013

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, NFK.