Patiëntenorganisatie voor ALL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hemato-oncologische aandoening (bloedkanker, leukemie, lymfklierkanker, MDS, myeloom en de ziekte van Wäldenstrom). Ook mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, kunnen bij Hematon terecht.

De speerpunten van Hematon zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. 

Je kunt de website van Hematon bezoeken, maar ook bellen (op werkdagen, tussen 9.00 en 16.00) via 030-7603460. 

Hematon is aangesloten bij de patiëntenbeweging NFK.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen zij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker.  

Je kunt je stem laten horen via het patiëntenpanel Doneer Je Ervaring. Deze stem deelt NFK met de politiek, media, zorg, wetenschap en verzekeraars.

Colofon

Met medewerking van:

Logo Hematon

Hematon

Patiëntenorganisatie
Website

illustratie-arts-vrouw

Dr. Saskia Klein

Hematoloog, Meander Medisch Centrum

illustratie-arts-vrouw

Dr. Sanne Tonino

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

Gemaakt door Hematon, de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2014