Over de verwijsgids

Over de verwijsgids

De verwijsgids helpt patiënten en hun naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. De gids biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma’s. Van psychologen, diëtisten en oncologiefysiotherapeuten tot inloophuizen, patiëntenorganisaties of re-integratiebureaus. 

Uitgave

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is uitgever van de verwijsgids. Dit doet het IKNL in samenwerking met andere partners, namelijk:


Kwaliteit

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te bewaken, werkt IKNL samen met beroeps- en koepelorganisaties. Deze organisaties bepalen de kwaliteitscriteria waar zorgverleners aan moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de verwijsgids.
Meer over kwaliteitscriteria opname gegevens

Aanmelding

Individuele zorgverleners:
Individuele zorgverleners kunnen zich niet rechtstreeks aanmelden voor opname van hun gegevens in de verwijsgids. De gegevens van zorgverleners worden aangeleverd en geactualiseerd door relevante beroeps- en koepelorganisaties. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de redactie van de Verwijsgids Kanker via info@verwijsgidskanker.nl

Organisaties

:De gegevens van organisaties die zijn aangesloten bij een relevante koepelorganisatie waarmee IKNL afspraken heeft gemaakt, worden door de koepelorganisatie aangeleverd en geactualiseerd. Overige organisaties met een relevant ondersteuningsaanbod voor patiënten met kanker of hun naasten en waarvan de zorgverleners die er werkzaam zijn niet via hun beroepsorganisatie worden aangemeld, kunnen een verzoek indienen voor opname van hun gegevens bij de redactie van de verwijsgids Kanker via info@verwijsgidskanker.nl

Contact

De verwijsgids is in ontwikkeling. Er wordt voortdurend gewerkt aan uitbreiding en verbeteringen. Uw suggesties of opmerkingen zijn welkom. Voor uw suggesties, verbeteringen of voor het doorgeven van mogelijk onjuiste informatie, kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Redactie Verwijsgids Kanker
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
info@verwijsgidskanker.nl

Disclaimer

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is uitgever van de Verwijsgids Kanker. IKNL beheert en onderhoudt de website. Bij gebruik van de Verwijsgids gaat u akkoord met de voorwaarden in deze disclaimer.

Privacy

De Verwijsgids Kanker is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De privacyverklaring van IKNL is van toepassing op alle persoonsgegevens die Integraal Kankercentrum Nederland, Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht, verwerkt. Ook als het gaat om gegevens voor de Verwijsgids Kanker. De functionaris gegevensbescherming (fg) houdt toezicht op de verwerking van die gegevens en is te bereiken via fg@iknl.nl.

IKNL verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is. De privacyverklaring van KNL geeft inzicht in de wijze waarop wij (medische) gegevens van u verzamelen, beschermen, gebruiken en delen.