Peeters-Corpelijn P.G.M.

  • Maatschappelijk werker

Werkzaam bij

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker helpt mensen met kanker en hun naasten bij het verwerken van de ziekte.

Deze informatie is afkomstig uit de