Jacobse M.

  • Maatschappelijk werker
    • Gespecialiseerd in kanker

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker helpt mensen met kanker en hun naasten bij het verwerken van de ziekte.

Deze informatie is afkomstig uit de