Beintema A.C.

  • Fysiotherapeut (Oedeem-)
  • Fysiotherapeut (Oncologie-)
    • Gespecialiseerd in kanker

Fysiotherapeut (Oedeem-)

Een oedeemfysiotherapeut helpt u als u last hebt van lymfoedeem bij kanker.

Deze informatie is afkomstig uit de