Begeleiding door een maatschappelijk werker

Maatschappelijk werkers begeleiden mensen met kanker die onder behandeling zijn en hun naasten. Ook na afloop van de behandeling kunt u bij hen terecht. Zij helpen u bij het verwerken van uw ziekte, angst of verdriet, zorgen over thuis, werk en hoe het nu verder moet. Zij hebben oog voor de veranderingen in uw leven en kunnen u helpen bij het zoeken naar een nieuw evenwicht. Ook helpt een maatschappelijk werker bij praktische vragen en problemen thuis of op het werk. Bijvoorbeeld over geldzaken of vergoeding van de kosten. Als het nodig is, kan de maatschappelijk werker u verwijzen naar speciale organisaties of zorgverleners.

Kosten en verwijzing
Afhankelijk van de zorgverlener en uw zorgverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kunt u terecht met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts. Bij ziekenhuizen kunt u meestal alleen terecht als het gaat om het ziekenhuis waar u in behandeling bent. Dit kan per ziekenhuis verschillen.

Als het gaat om zorg die valt onder medisch specialistische revalidatie dan is een verwijzing van een medisch specialist of huisarts naar de revalidatiearts nodig. Zorgverzekeraars vergoeden medisch specialistische revalidatie vanuit de basisverzekering.

Kwaliteit
Alle getoonde maatschappelijk werkers zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. Zij voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen die de vereniging hieraan stelt.

> Filmpje over maatschappelijk werker in eenvoudige taal

Je kunt bij de volgende 24 organisaties terecht: