Begeleiding door een ondersteuningsconsulent

Een ondersteuningsconsulent helpt u en uw naasten bij allerlei vragen over het omgaan met de gevolgen van kanker. Denk bijvoorbeeld aan emoties, vermoeidheid, werk, bijwerkingen van de ziekte op het uiterlijk of seksualiteit. Zij staan in iedere fase van de ziekte voor u en uw naasten klaar.

De ondersteuningsconsulent bespreekt met u de mogelijkheden om informatie en ondersteuning te vinden bij uw vragen en klachten. Daarnaast informeert en wijst hij/zij u op ondersteuning in de buurt en begeleidt u bij het houden van de eigen regie.

Ondersteuningsconsulenten werken vooral in ziekenhuizen, maar ook bij huisartsen, in de eerste lijn en in de thuiszorg. Het zijn zorgverleners gespecialiseerd in kanker, zoals oncologieverpleegkundigen, die een aanvullende opleiding hebben gevolgd bij de Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK). Stichting OOK zet ondersteuningsconsulenten in voor mensen met kanker en hun naasten in heel Nederland via de online omgeving ‘Mijn OOK’. Ook via de organisatie waar u in behandeling bent kunt u in contact komen met een ondersteuningsconsulent.

Kosten en verwijzing
Zie voor informatie over de kosten van de ondersteuningsconsulent de website van Stichting OOK. Als u onder behandeling bent bij een organisatie, hoeft u meestal geen extra kosten te betalen voor de ondersteuningsconsulent van deze organisatie. Vraag vooraf naar de kosten bij de ondersteuningsconsulent.
U hebt geen verwijzing nodig van uw (huis)arts. Meestal geldt dat u bij een ondersteuningsconsulent alleen terecht kan als het om de organisatie of praktijk gaat waar u in behandeling bent. Dit kan per organisatie of praktijk verschillen.

Kwaliteit
Alle ondersteuningsconsulenten in de Verwijsgids Kanker zijn opgeleid door Stichting OOK en werken volgens de werkwijze en criteria van de Stichting. Een onafhankelijke organisatie die als doel heeft mensen met kanker en hun naasten op het juiste moment de juiste ondersteuning op niet-medische vraagstukken te bieden. De ondersteuningsconsulenten voldoen aan de kwaliteitseisen die de stichting hieraan stelt.