Het Behouden Huys

Adres
Rijksstraatweg 363 A,
9752 CH, Haren Gn
Telefoonnummer
(050) 4062400
Emailadres
info@behoudenhuys.nl
Meer informatie
Ga naar de website

Wat doet deze organisatie?

Het Behouden Huys is een psycho-oncologisch centrum. Het centrum biedt psychologische zorg bij kanker en is er voor (ex-)kankerpatiënten, kinderen, naasten en nabestaanden. Omdat de diagnose kanker een grote impact heeft op zowel degene die ziek is (geweest) als diens naasten, kan het wenselijk zijn om na(ast) de medische zorg gebruik te maken van extra ondersteuning door Het Behouden Huys. U kunt er terecht voor hulp bij de verwerking van de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker, ongeacht de fase van het ziekteproces en het perspectief.  Het aanbod bestaat uit deskundige hulp door gespecialiseerde therapeuten. U krijgt de mogelijkheid om op eigen kracht de regie in uw leven te (her)nemen, emotioneel te verwerken en antwoorden te vinden op vragen waarmee u door kanker wordt geconfronteerd. Het Behouden Huys biedt verschillende vormen van therapie, zoals psychotherapie, lichaamsgerichte therapie en beeldende therapie. De behandeling wordt in overleg met u afgestemd. De behandeling kan bestaan uit een individuele behandeling, een groepsbehandeling of een combinatie van beide. Ook is er zo nodig de mogelijkheid voor partnerrelatiegesprekken en gezinsgesprekken. Zorgaanbod
Naast de individuele behandelingen en relatie- en gezinsgesprekken biedt Het Behouden Huys ook een aantal groepsbehandelingen. Voorbeelden zijn: Leren leven met kanker, Jong en Kanker, Rouwgroep, Jong en Rouw, Mindfulness bij Kanker en Beeldende therapie in groepsverband.

Behandeling van een aanpassingsstoornis

Hebt u onvoldoende veerkracht om u aan te passen aan veranderingen door kanker? Dan kan dit leiden tot een aanpassingsstoornis.

Ander zorgaanbod bij Het Behouden Huys

Deze informatie is afkomstig uit de