Helen Dowling Instituut - HDI (Bilthoven)

Adres
Professor Bronkhorstlaan 20,
3723 MB, Bilthoven
Telefoonnummer
(030) 2524020
Emailadres
bilthoven@hdi.nl
Meer informatie
Ga naar de website

Wat doet deze organisatie?

Elke dag krijgen in Nederland honderden mensen te horen dat zij kanker hebben. Ook vandaag. In ongeveer 10 procent is sprake van aanhoudende, complexe klachten waarbij gespecialiseerde psychologische zorg noodzakelijk is: psycho-oncologische zorg. Het Helen Dowling Instituut (HDI) helpt mensen met kanker en hun naasten de ziekte emotioneel te verwerken. Alle mensen die direct of indirect zijn getroffen door kanker ongeacht hun leeftijd, sekse, soort kanker, ziektefase of prognose. Het HDI biedt professionele psychologische zorg en verricht wetenschappelijk onderzoek gericht op de zorg. Vanuit de Helen Dowling Academie biedt het HDI ook deskundigheidsbevordering op het gebied van psycho-oncologie en trainingen rondom vitaliteit, energiemanegement en kanker op de werkvloer voor professionals in de zorg en het bedrijfsleven. Alle activiteiten zijn erop gericht mensen en hun naasten te helpen de ziekte kanker emotioneel te verwerken. Zorgaanbod
Het Helen Dowling Instituut biedt individuele, relatie-, gezins- en groepstherapie. Voorbeelden van groepstherapieën zijn: Jong en Kanker, Midden in het Leven (mensen die genezen zijn van kanker), Deelgenoten (mensen die weten dat ze niet meer beter worden), Partners apart en Verder na verlies van je partner/ouder/kind. Naast face-to-face therapie biedt het HDI ook twee verschillende internettherapieën aan, gericht op het verminderen van vermoeidheid en angst na kanker.

Ander zorgaanbod bij Helen Dowling Instituut - HDI (Bilthoven)

Deze informatie is afkomstig uit de