Behandeling van een aanpassingsstoornis

Kanker en de behandelingen vragen veel van u. Hebt u (tijdelijk) onvoldoende veerkracht om u aan te passen aan de veranderingen door kanker, dan kan dit leiden tot een aanpassingsstoornis. U kunt dan het gevoel hebben dat u niet verder kunt of de situatie niet aankunt. Een aanpassingsstoornis is een combinatie van onvoldoende veerkracht, stress en het hebben van een of meer klachten. Denk bijvoorbeeld aan angst, depressie, vermoeidheid, pijn, concentratie- en slaapproblemen, minder goed functioneren, relatieproblemen en/of problemen met werk en werkhervatting.

Intake en behandeling
Voordat uw behandeling start, krijgt u een intake. De behandelaar kijkt tijdens de intake of u een aanpassingsstoornis hebt. Psychologen, psychotherapeuten of psychiaters voeren de behandeling uit. Zij hebben hiervoor een speciale training gevolgd. Alle zorgverleners zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. 

Wanneer u een aanpassingsstoornis hebt, kunt u deelnemen aan de pilot Aanpassingsstoornis. U kunt in elke fase van de ziekte aan de pilot deelnemen als u:

  • 18 jaar of ouder bent en
  • de periode van intensieve behandeling voor kanker in het ziekenhuis hebt afgerond.

De duur van de behandeling varieert: van kort (maximaal 4 sessies), middellang (maximaal 10 sessies) tot lang (maximaal 16 sessies).

Kosten en verwijzing
Tijdens de duur van de pilot krijgt u de behandeling van een aanpassingsstoornis vergoed vanuit deze pilot. De kosten gaan niet af van uw eigen risico. Voor de behandeling hebt u een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

De pilot is een samenwerking van het ministerie van VWS, ZonMw en het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg. De pilot loopt van 1 maart 2018 tot 1 september 2021.

> Meer over aanpassingsstoornis

Je kunt bij de volgende 48 organisaties terecht: