Voorlichting en begeleiding thuis door Care for Cancer

Individuele begeleiding
Meer informatie
Naar website

Omschrijving

Care for Cancer biedt individuele hulp aan mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast richt Care for cancer zich ook op mantelzorgers en werkgevers. De consulenten van Care for Cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij bezoeken u thuis en beantwoorden vragen over de diagnose en de behandeling. Ook geven zij praktische tips voor de thuis- en werksituatie.

Daarnaast geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen door naar bijvoorbeeld inloophuizen of patiëntenverenigingen. De diensten van Care for Cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Het doel is dat mensen met kanker minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces. Care for Cancer maakt deel uit van Allerzorg.

Kosten en verwijzing
Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor begeleiding door Care for Cancer. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. U kunt een verwijzing nodig hebben van uw (huis)arts.

Organisaties gekoppeld aan dit aanbod
Care for Cancer
Deze informatie is afkomstig uit de