Oncologie Netwerk Apeldoorn-Noord-Oost

Adres
Linie 588,
7325 DZ, Apeldoorn
Telefoonnummer
(06) 37118980
(Contactpersoon M. Kalksma)
Emailadres
info@startmoment.nl
(Contactpersoon M. Kalksma)
Meer informatie
Ga naar de website

Wat doet deze organisatie?

Het Oncologie Netwerk Apeldoorn Noord-Oost biedt wijkgerichte zorg en ondersteuning aan voor mensen met kanker of mensen die kanker gehad hebben. Dit doet zij op het gebied van voeding, beweging, hulpmiddelen en psychisch welbevinden.  Wanneer u of uw naaste met kanker te maken krijgt verandert uw leven drastisch en in een korte tijd. Vaak heeft u met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking is dan van belang. De zorgverleners van het Oncologie Netwerk hebben ervaring in het begeleiden van mensen met kanker en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Zo kunnen zij samen met u alle noodzakelijke behandelingen goed op elkaar afstemmen. Op de website van het Oncologie Netwerk leest u welke zorgverleners deelnemen aan het netwerk, waarvoor u bij hen terecht kunt en hoe zij bereikbaar zijn. In de verwijsgids zijn de zorgverleners opgenomen die voldoen aan de kwaliteitscriteria voor opname in de verwijsgids.

Behandeling door een diëtist

Een diëtist kan u helpen om voedingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken bij kanker.

Ander zorgaanbod bij Oncologie Netwerk Apeldoorn-Noord-Oost

Deze informatie is afkomstig uit de