Oncologiezorgnetwerk

Een oncologiezorgnetwerk is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis helpen. Denk aan huisartsen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde zorgverleners. Zij geven begeleiding tijdens en na de medische behandeling van kanker.

De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over de zorg. Doel hiervan is dat de zorg die u thuis krijgt afgestemd is op de zorg in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum.

Oncologiezorgnetwerken.nl
Zoekt u een oncologiezorgnetwerk bij u in de buurt? Kijk dan ook op www.oncologiezorgnetwerken.nl. Op deze website vindt u alle oncologiezorgnetwerken in Nederland. Zowel startende als erkende netwerken die voldoen aan de kwaliteitscriteria oncologiezorgnetwerken van het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ). In de Verwijsgids Kanker staan alleen de erkende oncologiezorgnetwerken vermeld. 

Kosten en verwijzing
Vergoeding van de zorg hangt van uw zorgverlener en uw zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Een verwijzing van uw (huis)arts kan nodig zijn. Dit verschilt per soort zorgverlener.

Je kunt bij de volgende 66 organisaties terecht: