Behandeling late bestralingsklachten met hyperbare zuurstoftherapie

Tot maar liefst 15% van de mensen met kanker die in het verleden bestraald zijn, hebben last van late bestralingsklachten. Late bestralingsschade kan de volgende klachten geven: pijn, oedeem (bijvoorbeeld in de borst) en fibrosering (verharding van huid en onderhuids weefsel). Hierdoor kunt u niet goed meer bewegen en kunnen wonden niet genezen. Dit kan plaatsvinden in zowel de huid als in slijmvlies van mond, neus of keel. Heesheid, moeite met slikken, droge mond, bloed plassen en bloed bij de ontlasting kunnen ontstaan.

Late bestralingsklachten ontstaan in gezond weefsel dat bestraald is bij de radiotherapeutische behandeling voor kanker, met name in het hoofdhalsgebied, de borst, de huid of het lage bekken. Klachten kunnen vanaf 3 tot 6 maanden tot zelfs jaren na de bestraling ontstaan. Deze klachten worden langzaam erger en gaan meestal niet vanzelf over.

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is een erkende behandeling waarbij mensen in een drukcabine bij een omgevingsdruk van 2,5 atmosfeer 100% zuurstof inademen.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling vanuit het basispakket. U hebt een verwijzing nodig van uw (huis)arts.