Behandeling door een diëtist

Voor voorlichting en persoonlijke adviezen over een zo optimaal mogelijke voeding kunt u terecht bij een diëtist. Hij of zij kan u ondersteunen om verslechtering van de voedingstoestand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit is belangrijk om de noodzakelijke behandelingen te kunnen doorstaan, schade door de behandelingen te beperken en het herstel hiervan zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook geeft de diëtist voedingsvoorlichting en voedingsadviezen in verschillende stadia van de ziekte zoals tijdens de behandeling, tijdens de periode van herstel en daarna, of wanneer genezing van de ziekte niet meer mogelijk is.

Begeleiding door een diëtist is met name belangrijk wanneer u kampt met onbedoeld gewichtsverlies of onbedoelde gewichtstoename. Maar ook wanneer u meerdere voedingsproblemen tegelijk heeft (zoals misselijkheid, smaakveranderingen, diarree), of wanneer u naast kanker ook nog vanwege andere ziekten met uw voeding rekening moet houden (zoals bij diabetes, hart- en vaatziekten en maagdarmaandoeningen). De diëtist zal in een persoonlijke aanpak met alle factoren rekening houden. Wanneer u een advies op maat wilt, kunt u begeleiding vragen bij de diëtist in het ziekenhuis waar u behandeld wordt of bij een diëtist bij u in de buurt met als aandachtsgebied oncologie.

Verwijzing en vergoeding
Voor een diëtist bij u in de buurt is over het algemeen geen verwijzing nodig. Voor een diëtist in het ziekenhuis is soms een verwijzing van de specialist of verpleegkundige nodig, soms ook niet. U kunt de mogelijkheden het beste vooraf met uw arts of verpleegkundige bespreken. Als het gaat om medisch specialistische revalidatie, een programma waarin verschillende zorgverleners samenwerken onder leiding van een revalidatiearts, dan is een verwijzing van een medisch specialist of huisarts naar de revalidatiearts nodig. 

Kwaliteit
De getoonde diëtisten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO). De LWDO is een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) erkend netwerk met oncologie als specifieke deskundigheid.

 

Je kunt bij de volgende 421 organisaties terecht: