Behandeling door een diëtist

Voor informatie en persoonlijke adviezen over voeding kunt u terecht bij een diëtist. De diëtist kan u helpen om voedingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit is belangrijk voor u om uw behandelingen te kunnen doorstaan, schade door de behandelingen te beperken en uw herstel. Ook geeft de diëtist voedingsvoorlichting en voedingsadviezen in verschillende fases van de ziekte. Zoals tijdens de behandeling, tijdens uw herstel en daarna. Of wanneer genezing niet meer mogelijk is.

Begeleiding door een diëtist is vooral belangrijk wanneer u te maken krijgt met onbedoeld gewichtsverlies of onbedoelde gewichtstoename. Maar ook wanneer u meerdere voedingsproblemen tegelijk heeft. Bijvoorbeeld misselijkheid, smaakveranderingen, diarree. Of wanneer u naast kanker ook door andere ziekten met uw voeding rekening moet houden. Bijvoorbeeld bij diabetes, hart- en vaatziekten en maagdarmaandoeningen. De diëtist houdt in een persoonlijke aanpak met alles rekening. Wanneer u een advies op maat wilt, kunt u begeleiding vragen bij de diëtist in het ziekenhuis waar u uw behandeling krijgt. Ook een diëtist bij u in de buurt met aandachtsgebied oncologie kan u helpen.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden de kosten van behandeling door een diëtist (deels). Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Voor een diëtist bij u in de buurt hebt u meestal geen verwijzing nodig. Voor een diëtist in het ziekenhuis is soms een verwijzing van de specialist of verpleegkundige nodig. Vraag hiernaar bij uw arts of verpleegkundige.

Als het gaat om zorg die valt onder medisch specialistische revalidatie, dan is een verwijzing van uw (huis)arts naar de revalidatiearts nodig. Zorgverzekeraars vergoeden medisch specialistische revalidatie vanuit de basisverzekering.

Kwaliteit
De getoonde diëtisten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO). De LWDO is een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) erkend netwerk met oncologie als specifieke deskundigheid.

 

Je kunt bij de volgende 520 organisaties terecht: