Behandeling door een orofaciaal fysiotherapeut

Mensen met een vorm van kanker die klachten geeft in het hoofd-halsgebied kunnen hiervoor terecht bij een orofaciaal fysiotherapeut. Ook wel een kaakfysiotherapeut genoemd. De orofaciaal fysiotherapeut helpt u met problemen met het functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. De orofaciaal fysiotherapeut werkt vaak nauw samen met de tandarts-gnatholoog, diëtist en/of logopedist.

Hij geeft uitleg en advies over het normale gebruik van het kauwstelsel. De orofaciaal fysiotherapeut leert u onder andere zelfmassage voor ontspanning van de kauwspieren en het vergroten van de mondopening. Ook geeft hij ontspanningsoefeningen en oefeningen voor het verbeteren van het kauwstelsel. En hij helpt hij bij het afleren van bepaalde gewoontes. Bijvoorbeeld klemmen van de kiezen, tongpersen en tandenknarsen.

De orofaciaal fysiotherapeut is een officiële specialisatie binnen de fysiotherapie. Deze fysiotherapeut is geschoold in kanker in het hoofd-halsgebied, specifieke zenuwaandoeningen, tandheelkundige aspecten en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek. Als er problemen zijn met de aangezichtsspieren kan deze fysiotherapeut u hiervoor behandelen. Ook bij een beperkte mondopening, littekens en problemen met de nek- en schoudergordelspieren kan de orofaciaal fysiotherapeut u helpen.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie voor een beperkt deel vanuit de basisverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. U hebt geen verwijzing nodig van uw (huis)arts.

> Meer informatie over vergoeding van fysiotherapie

Kwaliteit
Alle getoonde orofaciaal fysiotherapeuten zijn opgenomen in het register orofaciale fysiotherapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF NL - voorheen CKR) of van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Zij voldoen hiermee aan de door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale fysiotherapie (NVOF) gestelde kwaliteitseisen of aan de kwaliteitseisen van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).