Aanmeten van compressiehulpmiddelen

Na sommige behandelingen van kanker kan lymfoedeem ontstaan. Dit is een ongewone ophoping van vocht in het lichaam. Het kan ontstaan door verwijdering of schade aan lymfeklieren of -banen bij de behandeling. Ook kan de groei van de tumor of uitzaaiingen in lymfeklieren en -banen een oorzaak zijn.

De behandeling van lymfoedeem kan gebeuren door een huid- en oedeemtherapeut of een oedeemfysiotherapeut. Als de lymfoedeem onder controle is, houden compressiehulpmiddelen het lymfoedeem stabiel. Compressiemiddelen zijn meestal therapeutische elastische kousen voor arm of been.

Het aanmeten van compressiehulpmiddelen en de controle ervan moet door een deskundige gebeuren. Deskundigen zijn:

  • Compressietherapeut (voorheen bandagist)
  • Huid- en oedeemtherapeut
  • Oedeemfysiotherapeut

Kosten en verwijzing
De compressiehulpmiddelen en het aanmeten ervan vallen onder de basisverzekering. Uw eigen risico is van toepassing. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Voor het aanmeten van compressiehulpmiddelen hebt u een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Kwaliteit