TENS (pijnbestrijding)

Individuele begeleiding

Omschrijving

TENS is een afkorting voor de term Transcutane Electro Neuro Stimulatie. Met TENS wordt een elektrische stroompje door de huid gegeven die de zenuwen stimuleren. Hiermee kan de pijn verminderen.

U krijgt een apparaatje met batterijen waaraan twee kabeltjes zijn verbonden. Aan elke uiteinde zit een plaatje, die op uw huid wordt geplakt. Deze elektrodes geven door de huid elektrische stroompjes af. De sterkte kunt u zelf via het apparaatje regelen. Vraag aan uw medisch specialist of huisarts of u in aanmerking komt voor een TENS behandeling.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden de TENS behandeling onder bepaalde voorwaarden. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. U hebt een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Deze informatie is afkomstig uit de