Spraakproblemen

Spraakproblemen kunnen ontstaan door kanker in uw mondgebied of hersenen. Zit de kanker bijvoorbeeld in uw tong of gehemelte, dan is praten moeilijker. U bent daardoor minder goed verstaanbaar. Wanneer de kanker wordt verwijderd, zorgt dit soms voor een verbetering van de verstaanbaarheid. Wanneer er een te groot deel verwijderd moet worden, is er vaak een blijvend spraakproblemen. Ook bestraling zorgt vaak voor een verminderde verstaanbaarheid. Zit de kanker in uw hersenen, dan kunnen ook spraakproblemen ontstaan. Door bestraling of verwijdering van deze kanker, kunnen de spraakproblemen (tijdelijk) verbeteren of verdwijnen. Ook oefeningen kan de verstaanbaarheid verbeteren.

4 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: