Behandeling door een oncologisch voetzorgverlener

Door de behandeling van kanker kunt u voetklachten krijgen. Bijvoorbeeld neuropathie, hand/voetsyndroom, dunne en/of droge huid, hyperkeratose, eeltvorming en kloven. Uw nagels kunnen loslaten. Ook kunnen ontstekingen rond de nagel voorkomen of nagels kunnen erg verdikken. Bestaande klachten kunnen erger worden. Bijvoorbeeld schimmelaandoeningen.

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) herkent de bijwerkingen die u door de behandeling kunt ervaren. De OVV weet wat kanker betekent en welke gevolgen een voetbehandeling heeft voor uw overige behandelingen. De OVV is opgeleid om uw voeten te screenen en te verzorgen (als de situatie dat toelaat). Het doel is uw voeten in een zo goed mogelijke conditie te brengen en te houden. Deze voetzorg wordt alleen gegeven na overleg met het oncologisch behandelteam.

Kosten en verwijzing
Vergoeding van deze zorg hangt af van de zorgverzekeraar en uw zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Als u onder behandeling bent van het oncologisch behandelteam hebt u (liefst schriftelijk) toestemming nodig voor de voetbehandeling. Als u klaar bent met uw chemo-behandeling dan hebt u voor deze behandeling geen verwijzing nodig van een (huis)arts.

Kwaliteit
Alle getoonde voetzorgverleners voldoen aan de kwaliteitseisen van een van de volgende organisaties: