Gehoorproblemen

Door chemotherapie of een brughoektumor kunt u last hebben van oorsuizen of (tijdelijke) beschadiging van het gehoor. Gehoorverlies treedt meestal aan beide oren in gelijke mate op en is blijvend. Vaak treedt voorafgaand aan het gehoorverlies oorsuizen op, dat gedurende het gehoorverlies blijft bestaan.

Wanneer u op latere leeftijd slechthorend wordt, heeft dat ingrijpende gevolgen. Er ontstaan grote problemen in de onderlinge communicatie, in het zelfstandig functioneren en in het werk. De deurbel en de telefoon worden minder goed gehoord en muziek klinkt vaak vervormd. Het onderling contact (de communicatie) wordt verstoord omdat spraak niet goed verstaan wordt. Zeker als er in een lawaaiige omgeving gesproken wordt. Een gesprek voeren met meerdere gesprekspartners tegelijk is dan ook vaak erg lastig.

U kunt zich hierdoor buitengesloten voelen. Dit kan versterkt worden door invloeden uit de omgeving: gesprekspartners die onduidelijk spreken of weinig rustige plekken (met weinig omgevingslawaai). Er zijn veel situaties waarin u onvoldoende meekrijgt wat er gezegd wordt. Een bijkomend probleem is dat slechthorendheid een niet-zichtbare handicap is. Hierdoor moet u telkens opnieuw aan uw gesprekspartner(s)vragen om duidelijk te spreken.

10 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: