Gehoorproblemen

Door chemotherapie of een brughoektumor kunt u last hebben van oorsuizen of (tijdelijke) schade aan het gehoor. Gehoorverlies treedt meestal aan beide oren in gelijke mate op en is blijvend. Vaak begint gehoorverlies met oorsuizen, dat tijdens het gehoorverlies blijft bestaan. Wanneer u slechthorend wordt, heeft dat grote gevolgen. Er ontstaan problemen in de onderlinge communicatie, in het zelfstandig functioneren en in het werk. Het contact (de communicatie) met mensen verstoort omdat u andere mensen niet goed verstaat. Zeker als u in een lawaaiige omgeving bent. U kunt hierdoor het gevoel krijgen er niet bij te horen. Een extra probleem is dat slechthorendheid een niet-zichtbare handicap is. Hierdoor moet u telkens opnieuw aan uw gesprekspartner(s)vragen om duidelijk te spreken.

10 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: