AYA-zorg

AYA-zorg is zorg voor jongvolwassenen die tussen 18 en 35 jaar voor het eerst kanker hebben (gehad). Bij AYA-zorg is er aandacht voor specifieke zorgbehoeften die past bij deze leeftijd. Zoals studeren, beginnen met werken, een kinderwens, het krijgen van relaties, enzovoorts. De vraag 'wie ben jij en wat heb jij nodig?' staat bij AYA-zorg steeds centraal. Vanaf diagnose tot ver daar na. Je kunt gebruik maken van AYA-zorg als aanvulling op de medische zorg door je behandelteam.

AYA Zorgnetwerk
Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk bestaat uit 6 regionale AYA-zorgnetwerken met kenniscentra bij de Universitaire Medische Centra (UMC's). Het AYA-kenniscentrum is de trekker van het regionale AYA Zorgnetwerk en zorgt voor complexe AYA-zorg vanuit een AYA-poli zorgteam. Binnen het AYA-kenniscentrum is alle kennis en kunde over AYA-leeftijd gecombineerd. Andere zorgverleners en algemene ziekenhuizen werken met het AYA-kenniscentrum in de regio samen om de beste AYA-zorg te geven. Dichtbij huis als dat kan, verder weg als het moet.

Binnen de centra wordt naast het geven van AYA-zorg ook onderwijs gegeven aan (toekomstige) zorgprofessionals. En er is steeds meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek over kanker op de AYA-leeftijd. Ook als zorgverlener kunt u bij het AYA Zorgnetwerk terecht met vragen over AYA-zorg.

Kosten en verwijzing
Zorg door zorgverleners aangesloten bij het AYA Zorgnetwerk is kosteloos. Het ziekenhuis betaalt deze zorg. Je kunt je behandelend arts of huisarts vragen om een verwijzing naar een AYA-kenniscentrum in een van de UMC’s of het AVL. Alle AYA’s kunnen doorverwezen worden voor zorg bij een AYA-poli. Over vruchtbaarheid en mogelijk behoud hiervan moeten alle AYA’s voordat de behandeling start een gesprek aangeboden krijgen. Dat is vastgelegd in kwaliteitsnormen voor kankerzorg. Als dat niet in het eigen ziekenhuis kan, dan moet dit in een ander ziekenhuis.

Je kunt bij de volgende 7 organisaties terecht: