Hulp thuis van een vrijwilliger

Als aanvulling op de zorg door professionele zorgverleners kunnen vrijwilligers zorg geven. Voor mensen met kanker en naasten kan een vrijwilliger veel betekenen. Door de vrijwilliger kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrijmaken.

Vrijwilligers kunnen zieken bezoeken, gezelschap houden, waken of boodschappen doen. Ook kunnen zij emotionele hulp bieden en zoeken naar oplossingen voor problemen die iemand ervaart. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg zijn speciaal opgeleid om mensen in de laatste tijd van hun leven en hun naasten te helpen.

Organisaties die zich bezighouden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, VPTZ-organisaties (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), het Rode Kruis en Humanitas.

Buddy's
In sommige plaatsten zijn ook buddy’s aanwezig. Zij kunnen u emotionele steun geven, gaan met u mee naar het ziekenhuis of kunnen samen met u iets doen. Met een buddy kunt u ook praten over het ziek zijn en de gevolgen daarvan.

Meer informatie
Wanneer u op zoek bent naar Vrijwillige Thuishulp, dan kunt u voor organisaties bij u in de buurt ook terecht op de website van MantelzorgNL. Daarnaast kan het lokale steunpunt Mantelzorg u verder helpen met het vinden van een vrijwilliger.

Bron
De getoonde organisaties die vrijwillige zorg verlenen zijn afkomstig uit PalliArts. Een app van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) met regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg. Dit voor ondersteuning van de (huis)arts en anderen bij het geven van goede palliatieve zorg. PalliArts is gratis te downloaden in de App Store of Google Playstore.

Je kunt bij de volgende 101 organisaties terecht: