Mantelzorgconsulent Delft

Adres
Van Bleyswijckstraat 91,
2613 RR, Delft
Telefoonnummer
(015) 7600200
Emailadres
info@delftvoorelkaar.nl
Meer informatie
Ga naar de website

Wat doet deze organisatie?

Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een bundeling van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties. Delft voor Elkaar heeft haar roots in de gemeente, staat in direct contact met alle bewoners en kent alle ins en outs van de stad. Waarom Delft voor Elkaar?
Sinds 1 januari 2015 organiseert Delft voor Elkaar de basis(welzijns)voorzieningen in Delft. Hieronder valt onder meer coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven. Zij ondersteunen mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte of een psychische aandoening en mensen die in een sociaal isolement leven. Ook helpen zij bij het organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden. Netwerkorganisatie
Delft voor Elkaar is een netwerkorganisatie waarin deskundige, betrokken beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken. Vooral de vraag van de Delftse bewoners staat centraal. Alles wordt daaromheen georganiseerd.

Ondersteuning door een mantelzorgondersteuner

Zoekt u als mantelzorger ondersteuning dicht bij huis? Dan kunt u overal in het land terecht bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning.

Deze informatie is afkomstig uit de