Ondersteuningsprogramma voor naasten (bij hersentumor)

Wanneer iemand in uw directe omgeving een hersentumor heeft, is de invloed op het dagelijks leven enorm. Vaak leidt dit er toe dat u als naaste veel zorgtaken op u neemt. De uitval in de hersenen, geheugen- en concentratiestoornissen, emotionele en gedragsproblemen kunnen veel invloed hebben op de relatie.

Het VU Medisch Centrum heeft een ondersteuningsprogramma ontwikkeld om u handvatten te geven om met iemand met een hersentumor om te kunnen gaan. In totaal krijgt u in het programma zes afspraken. U kunt kiezen uit verschillende onderwerpen die u wilt bespreken. Bijvoorbeeld contact met de patiënt, omgaan met de directe omgeving, verandering in persoonlijkheid en gedrag en tijd voor uzelf.

Het Ingeborg Douwes Centrum, psycho-oncologisch centrum in Amsterdam, biedt als eerste organisatie in Nederland in samenwerking met het VU Medisch Centrum dit programma aan. De verwachting is dat u het programma in de toekomst ook op andere plaatsen in Nederland kunt volgen.

Kosten en verwijzing
Deelname aan dit programma is gratis. De Gemeente Amsterdam financiert het programma. U hebt geen verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Je kunt bij de volgende 3 organisaties terecht: