Stervensproces en afscheid

Wanneer de kanker niet meer te genezen is, kan dat leiden tot een ziek- en sterfbed waarbij afscheid nemen van het leven en van elkaar centraal staat. De fase in de laatste 3 maanden van uw leven, als de dood heel dichtbij is, wordt de terminale fase genoemd. Een tijd die door de meeste mensen heel intensief beleefd wordt. 

De zorg en begeleiding in die periode heet terminale zorg (de zorg die geboden wordt vanaf het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is). Vermindering van lijden blijft van het grootste belang. Daarnaast richt de zorg zich -in goed overleg met u en uw naasten- ook op een goede afronding van het leven en afscheid nemen. Hierbij gaat het lang niet altijd om lange en diepgaande gesprekken. Degene die doodgaat maakt een ander proces door dan degene die achterblijft. Lang niet alles is te delen. Dat uw dierbaren er zijn, kan al voldoende zijn. Alleen ú kunt bepalen of en hoe u afscheid wilt nemen en van wie. Spreek met uw naasten af hoe u dit regelt.

> Meer over afscheid nemen

10 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: