Rouw en verlies

Verlies van een dierbare of gezondheid heeft dikwijls een grote impact op het leven. Hoewel er geen handleiding is over hoe je ‘goed’ je verlies kunt nemen, weten we wel dat er bij verlies twee oriëntaties zijn:

  • verliesoriëntatie: antwoord geven op het verlies door het verlies toe te laten met alle daarbij horende pijnlijke en helpende gevoelens, gedachten en activiteiten. Het toelaten van het verlies helpt u om het onontkoombare te aanvaarden.
  • aanpasoriëntatie: aanpassen aan de veranderingen in het leven die het gevolg zijn van het verlies. Het gaat om aanpassingen in uzelf (hoe u bijvoorbeeld naar uzelf, uw leven, uw toekomst kijkt) en buiten uzelf (hoe u bijvoorbeeld medische hulp of mensen om u heen zoekt waar u uw leven mee voort kunt zetten).
Als je het verlies van een dierbare of van gezondheid vergelijkt met roeien in een roeiboot, dan gebruik je twee roeispanen om vooruit te komen, anders draai je rondjes. Beide roeispanen (verlies- en aanpasoriëntatie) zijn belangrijk. En belangrijk is dat je beiden in beweging brengt. Dat (rouw)proces gebeurt in een heen en weer beweging, tussen verlies nemen en je aanpassen aan de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat u de ruimte en tijd krijgt en neemt om het verlies op uw eigen manier te verwerken. Het kan daarbij prettig zijn om uw ervaringen met iemand te delen.

> Meer over rouwverwerking

13 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: