EigenWerkWijzer

Zelfhulp
Meer informatie
Naar website

Omschrijving

U bent aan het werk of bent op zoek naar (geschikt) werk. En u hebt gezondheidsproblemen zoals kanker. Dan is het soms lastig om precies te weten hoe u uw werk kunt doen. Om daarachter te komen is de EigenWerkWijzer ontwikkeld. De EigenWerkWijzer geeft inzicht in uw mogelijkheden U gaat voor uzelf na wat nodig is om zo goed mogelijk te werken, zonder daarbij over uw grenzen te gaan.

De EigenWerkWijzer is een online programma met voorbeelden en tips. Het bestaat uit 3 onderdelen: zelfscan, passend werk en communicatie. Elk onderdeel bestaat uit een aantal vragen. Aan het eind van elk onderdeel kunt u een samenvatting zien van uw antwoorden. U kunt ervoor kiezen deze samenvatting te delen met bijvoorbeeld een coach.

Kosten en verwijzing
Zie voor informatie over de kosten de website.

Deze informatie is afkomstig uit de