Gesprekshulp Werk en kanker

Zelfhulp
Meer informatie
Naar website

Omschrijving

De gesprekshulp Werk en kanker (folder) heeft als doel het praten over kanker op het werk makkelijker te maken.

De folder volgt de fasen van kanker vanaf de diagnose. Per fase staat uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe u als medewerker en werkgever samen kunt praten over:

  • ziek zijn
  • wel of niet blijven werken
  • eventuele aanpassingen in het werk
  • re-integratie.

De informatie kan u houvast geven bij het gesprek en bij het omgaan met werk in een tijd die al turbulent genoeg is. De gesprekshulp Werk en kanker is een gezamenlijke productie van de Groep Werk en kanker en de NFK.

Deze informatie is afkomstig uit de