Begeleiding door een psychosociaal hulpverlener

Een psychosociaal hulpverlener helpt bij het omgaan met de psychische en sociale gevolgen van kanker en de behandeling. De hulpverleners staat samen met u stil bij overtuigingen en blokkades die veel stress opleveren.

Thema’s tijdens de begeleiding kunnen zijn: angst, vermoeidheid, zelfvertrouwen, werk, zingeving en relatie. Psychosociale begeleiding is gericht op ondersteuning bij lichte tot matige problemen van psychische en sociale aard. Het gaat vaak om kortdurende behandeling. 

Op de website van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) en de beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten (NVPA) kunt u hulpverleners vinden bij u in de buurt. Hulpverleners die ervaring hebben met psychosociale begeleiding bij een (chronische) ziekte.

Kosten en verwijzing
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten van de leden van de LVPW en de NVPA voor een deel vanuit de aanvullende verzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. U hebt geen verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Je kunt bij de volgende 2 organisaties terecht: