Palliatieve zorg

Als u gehoord heeft dat u niet meer beter wordt, dan betekent dit niet per se dat u snel zult overlijden. Sommige soorten kanker kunnen namelijk lang worden afgeremd. U blijft onder controle bij uw specialist. Hij houdt bij hoe uw ziekte zich ontwikkelt en welke klachten u heeft. Als genezing niet meer mogelijk is, richt de medische zorg zich op het remmen van de ziekte en/of het verminderen van de klachten. Daarbij speelt 'kwaliteit van leven' een belangrijke rol. We spreken dan van de palliatieve fase van de ziekte met de daarbij behorende palliatieve zorg. De fase in de laatste 3 maanden van uw leven, als de dood heel dichtbij is, wordt de terminale fase genoemd. Een tijd die door de meeste mensen heel intensief beleefd wordt. De zorg en begeleiding in die periode heet terminale zorg (de zorg die geboden wordt vanaf het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is). Van huisarts tot thuiszorg, van ziekenhuis tot hospice en van vrijwillige tot beroepsmatige zorg. De organisaties en/of hulpverleners die bij palliatieve en terminale zorg betrokken zijn, werken samen in het Regionale Netwerk Palliatieve Zorg. Nederland is verdeeld in verschillende regio’s. Veel regio’s hebben in een Regionale Informatiegids de adressen van de organisaties en instellingen die palliatieve zorg bieden gebundeld. > Meer over palliatieve zorg

28 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: