Cursus Kleur je leven

Online, Individuele begeleiding
Meer informatie
Naar website

Omschrijving

Kleur je leven is een online behandelprogramma voor mensen met lichte tot matige depressieve klachten. De cursus is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. Het programma bestaat uit 8 lessen met schriftelijke en gesproken informatie, korte films en animaties, oefeningen en huiswerk. Daarnaast houdt u een stemmingsdagboek bij.

Het programma kunt u zelf via internet of een app doorlopen. Ook kunt u het programma onder telefonische begeleiding van een psycholoog doen. U kunt de cursus ook volgen onder begeleiding van uw huisarts of praktijkondersteuner.

Kosten en verwijzing
Er zijn verschillende soorten van deze cursus. Sommige soorten zijn gratis en andere kosten geld (zie website). Zorgverzekeraars vergoeden sommige soorten. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Ook of u een verwijzing nodig hebt van uw (huis)arts.

Organisaties gekoppeld aan dit aanbod
Trimbos-instituut
Deze informatie is afkomstig uit de