Lotgenotencontact voor jongeren

Individuele begeleiding, Groep met begeleiding, Zelfhulp

Omschrijving

Sommige mensen vinden contact met lotgenoten fijn. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met anderen kan helpen een moeilijke periode door te komen. Sommige mensen kennen anderen die hebben kanker uit hun kennissen- of vriendenkring. Of zij ontmoeten hen op een andere manier. Bijvoorbeeld op de polikliniek van het ziekenhuis. Anderen ontmoeten elkaar op internet. Bijvoorbeeld via het informatieplatform en sociaal netwerk voor (ex-)patiënten en naasten van Kanker.nl.

Contact met lotgenoten kan ook ontstaan via een patiëntenorganisatie. Een patiëntenorganisatie komt op voor mensen die een ziekte hebben, zoals kanker. Er zijn meerdere kankerpatiëntenorganisaties actief. Deze organisaties zijn bronnen van ervaringskennis en kunnen je helpen te (leren) leven met kanker. Bijvoorbeeld over hoe je kunt omgaan met reacties uit jouw omgeving op kanker. Of wanneer je je eenzaam voelt. Vaak ben je niet de enige met deze ervaringen. Je kunt met lotgenoten ervaringen delen en (h)erkenning vinden.

Organisaties gekoppeld aan dit aanbod
Jongeren en Kanker
Deze informatie is afkomstig uit de