Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW)

Adres
Postbus 161,
1500 ED, Zaandam
Emailadres
info@lvpw.nl
Meer informatie
Ga naar de website

Wat doet deze organisatie?

De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) is een beroepsvereniging van en voor psychosociaal hulpverleners. Een psychosociaal hulpverlener kan ondersteuning bieden bij het omgaan met de psychische en sociale gevolgen van kanker en de behandeling. Er wordt stil gestaan bij belemmerende overtuigingen en soms dieperliggende blokkades die veel stress opleveren. Thema’s die vaak tijdens de begeleiding aan de orde komen zijn: angst, vermoeidheid, zelfvertrouwen, werk, zingeving en relatie. Psychosociale begeleiding is gericht op ondersteuning bij lichte tot matige problemen van psychische en sociale aard. Het betreft vaak kortdurende behandeling, met als doel de veerkracht en kwaliteit van leven te verhogen.

Vergoeding
Het merendeel van de zorgverzekeraars vergoeden de consulten van de leden van de LVPW voor een groot gedeelte  vanuit de aanvullende verzekering. Of de zorg vergoed wordt, hangt af van de zorgverlener en uw zorgverzekering. We adviseren u vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding van de kosten in aanmerking komt.  Op de website van de LVPW kunt u in uw woonomgeving therapeuten vinden die ervaring hebben met psychosociale begeleiding bij (chronische) ziekte.

Begeleiding door een psychosociaal hulpverlener

Een psychosociaal hulpverlener helpt bij het omgaan met de psychische en sociale gevolgen van kanker en de behandeling.

Deze informatie is afkomstig uit de