Kanker Nazorg Wijzer

Zelfhulp
Meer informatie
Ga naar kanker.nl

Omschrijving

De Kanker Nazorg Wijzer is een online programma dat u helpt bij uw herstel na kanker. U kunt thuis zelf aan de slag wanneer het u het beste uitkomt.

Met de Kanker Nazorg Wijzer kunt u zien wat goed gaat en waar u nog aan kunt of wilt werken. Bijvoorbeeld vermoeidheid, werkhervatting, relaties, seksualiteit, angst en sombere gevoelens, beweging, voeding en stoppen met roken. Gaat u met een onderwerp aan de slag, dan krijgt u informatie, adviezen en opdrachten.

Op de Kanker Nazorg Wijzer staan ook video’s waarin ex-patiënten vertellen over hun herstel. Bijvoorbeeld hoe zij hun vermoeidheid hebben aangepakt. Er zijn ook video’s te zien waarin deskundigen en zorgverleners uitleg geven over verschillende onderwerpen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de Kanker Nazorg Wijzer effectief is bij het herstel van kanker.

Kosten en verwijzing
U kunt zich eenmalig registreren via kanker.nl. U hebt dan een half jaar toegang tot de website. Tot en met 2020 kunt u de Kanker Nazorg Wijzer gratis gebruiken. Dit is mogelijk gemaakt door IKNL en kanker.nl. U hebt geen verwijzing nodig van uw (huis)arts.

De Kanker Nazorg Wijzer is ontwikkeld door de Open Universiteit met financiering van KWF.

Deze informatie is afkomstig uit de