Trimbos-instituut

Adres
Da Costakade 45,
3521 VS, Utrecht
Telefoonnummer
(030) 2971100
Emailadres
info@trimbos.nl
Meer informatie
Ga naar de website

Wat doet deze organisatie?

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Zij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen. Zij richten zich op vijf kernthema's; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen ze het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken zij uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Snel beter in je vel

Op de website snelbeterinjevel (Trimbos-instituut) vindt u drie online trainingen om zelfstandig te werken aan slaap-, pieker- of stressklachten.

Deze informatie is afkomstig uit de