Olijf, netwerk vrouwen gynaecologische kanker

Adres
Postbus 8152,
3503 RD, Utrecht
Telefoonnummer
(020) 3039292
Emailadres
olijf@olijf.nl
Meer informatie
Ga naar de website

Wat doet deze organisatie?

Olijf is een netwerk van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (of hebben gehad), hun partners en naasten. Het contact tussen lotgenoten is haar basis als patiëntenorganisatie. Olijf wil het contact tussen lotgenoten zo goed mogelijk faciliteren. Dat doen ze via contactochtenden, het telefonisch contact met contactvrouwen en ervaringsverhalen op de website en in het Olijfschrift. De doelstellingen van Olijf zijn: - Het uitwisselen van ervaringen (lotgenotencontact) door het organiseren van contactochtenden, bijeenkomsten, workshops en informatie via het internet.- Een ruimere bekendheid geven aan OLIJF (voorlichting) aan medelotgenotes, medici, verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden.- Het bevorderen van een betere communicatie tussen artsen en patiënten (verstrekken goede informatie). -Belangenbehartiging van lotgenoten bij overheden en andere instanties.

Lotgenotencontact

Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met lotgenoten kunnen helpen een moeilijke periode door te komen zoals bij kanker .

Deze informatie is afkomstig uit de