Lotgenotencontact

Sommige mensen vinden contact met lotgenoten fijn. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met anderen kan helpen een moeilijke periode door te komen. Sommige mensen kennen anderen die kanker hebben uit hun kennissen- of vriendenkring. Of zij ontmoeten hen op een andere manier. Bijvoorbeeld op de polikliniek van het ziekenhuis. Anderen ontmoeten elkaar op internet. Bijvoorbeeld via het informatieplatform en sociaal netwerk voor (ex-)patiënten en naasten van Kanker.nl.

Contact met lotgenoten kan ook ontstaan via een patiëntenorganisatie. Een patiëntenorganisatie komt op voor mensen die een ziekte hebben, zoals kanker. Er zijn meerdere kankerpatiëntenorganisaties. Deze organisaties zijn bronnen van ervaringskennis en kunnen u helpen te (leren) leven met kanker. Bijvoorbeeld over hoe u kunt omgaan met reacties uit uw omgeving op kanker. Of wanneer u zich eenzaam voelt. Vaak bent u niet de enige met deze ervaringen. U kunt met lotgenoten ervaringen delen en (h)erkenning vinden.

Je kunt bij de volgende 33 organisaties terecht: