Emotionele gevolgen

De diagnose kanker brengt voor de patiënt en/of zijn naasten vaak heftige emoties met zich mee en soms veranderingen in het gedrag: angst, paniek, verdriet, boosheid, somberheid, kwetsbaarheid en onzekerheid. Misschien schrikt u van uw eigen emoties of herkent u uzelf niet meer. Het zijn vaak heel normale reacties op een ingrijpende gebeurtenis.

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste met kanker kunt leven. Iedereen en elke situatie is anders. Elk individu verwerkt het hebben van kanker of het feit dat een geliefde kanker heeft op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De manier van omgaan met een situatie hangt af van de persoonlijke stijl waarop iemand van nature met zo’n grote tegenslag omgaat. Ook speelt mee hoeveel steun iemand vanuit zijn omgeving ervaart.

Het leren leven met kanker gaat meestal met vallen en opstaan. Soms bent u heel erg bezig met de ziekte. En soms lukt het om het gewone leven weer een beetje op te pakken. Maar ook dan kunnen er natuurlijk altijd weer momenten komen waarin het moeilijk is om te leven met kanker. Bijvoorbeeld als u te maken krijgt met beperkingen in uw dagelijks leven. Of als de ziekte terugkomt. Het kan een tijd duren voordat u samen met uw naasten hierin een weg heeft gevonden. Uiteraard kunt u ondersteuning vragen bij dit proces, van uw naaste omgeving of van een professionele hulpverlener.

> Meer over omgaan met kanker

42 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: