Begeleiding door een praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Individuele begeleiding

Omschrijving

Een praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) helpt mensen met psychosociale klachten vanuit de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld bij relatieproblemen, (werk)stress, somberheid en overbelasting. Uw huisarts kan u naar hem of haar doorverwijzen.

Met de POH-GGZ kunt u één of meerdere gesprekken voeren om uw klachten te bespreken. Tijdens deze gesprekken kijkt u samen naar mogelijkheden om uw problemen aan te pakken. Ook kunt u online trainingen volgen onder begeleiding van de POH-GGZ.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden de begeleiding van de POH-GGZ . U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts.

Deze informatie is afkomstig uit de