Behandeling door een vaktherapeut

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische kindertherapie. De behandeling is geschikt voor mensen met kanker en hun naasten.

Bij mensen met kanker helpt vaktherapie om emotionele of psychosociale problemen te behandelen. Ook helpt het om lichamelijke klachten te verminderen. Bijvoorbeeld bij vermoeidheid, pijn of benauwdheid. Vaktherapie kan helpen bij het verwerken van emoties bij een ziekte. Het geeft een uitlaatklep voor gevoelens die iemand soms (nog) niet kan zeggen. Ook kan het troost, steun en nieuwe kracht geven. De ervaringen die u met vaktherapieën krijgt, kunnen u helpen in uw dagelijks leven.

Kosten en verwijzing
Vraag bij uw (huis)arts of therapeut na wat de kosten van de behandeling zijn. Dit kan verschillen. Vraag bij uw zorgverzekeraar of u een vergoeding van de kosten krijgt.

Voor vaktherapeuten die werken bij een GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kan een verwijzing van uw (huis)arts nodig zijn. Voor ziekenhuizen geldt dat u hier meestal alleen terecht kan als het om het ziekenhuis gaat waar u in behandeling bent. Dit kan per ziekenhuis verschillen.

Kwaliteit
Alle getoonde vaktherapeuten zijn aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de overkoepelende organisatie van diverse vaktherapeutische beroepsorganisaties. Zij voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen die de beroepsvereniging hieraan stelt.

> Film Vaktherapieën in de oncologische zorg