Stichting Kankerpraat

Telefoonnummer
(085) 2129188
Emailadres
info@kankerpraat.nl
Meer informatie
Ga naar de website

Wat doet deze organisatie?

De diagnose kanker heeft een enorme impact. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de naasten. Soms is het lastig om deze impact onder woorden te brengen. Het kan dan helpend zijn om hierover te praten met iemand die zelf ook getroffen is door kanker. Stichting Kankerpraat wil anderen die geraakt zijn door kanker actief telefonisch benaderen en vroegtijdig samen de ziekte en alles daaromheen bespreekbaar maken. De stichting bestaat uit vrijwilligers die zelf ook kanker hebben (gehad) of op een andere manier geraakt zijn door kanker.  

Begeleiding en hulp van een buddy

Een buddy biedt u of uw naaste steun bij het omgaan met kanker.

Deze informatie is afkomstig uit de