Eenzaamheid

De diagnose kanker kan heftige emoties met zich meebrengen: angst, paniek, verdriet, boosheid, kwetsbaarheid en onzekerheid. Ook eenzaamheid is een gevoel dat veel mensen die met kanker te maken krijgen, herkennen. Het kan een eenzaam gevoel zijn dat u het gevoel hebt dat niemand in uw omgeving precies snapt wat u voelt, wat u meemaakt of welke angsten er in uw hoofd zitten.

Vaak helpt het om toch een manier te vinden om er met anderen over te praten, dat kan een stuk minder eenzaam maken. Praten kan met de mensen in uw naaste omgeving. Het komt ook vaak voor dat mensen uit de omgeving niet goed weten waar ze goed aan doen: juist wel of geen extra belangstelling tonen. Soms is het fijn om te praten met iemand die iets verder van u af staat dan uw naasten, maar die wel goed kan luisteren. Dat kunnen bijvoorbeeld uw arts, medewerkers binnen de huisartsenpost, een geestelijk verzorger of een andere zorgverlener zijn. Soms kan het fijn zijn ervaringen met lotgenoten te delen.

> Meer over omgaan met kanker

12 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: