Begeleiding door een geestelijk verzorger

Veel mensen die ziek zijn stellen zichzelf vragen. Als de ziekte levensbedreigend is, kunnen deze vragen levensgroot zijn. Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom moet ik zo lijden? Wat heeft mijn leven zo nog voor zin? Ben ik anderen niet alleen maar tot last? Wat wil ik met het leven dat voor mij ligt? Het zijn de grote vragen van het leven waarvoor veel mensen een antwoord zoeken.

Het leven kan ingrijpend veranderen door het hebben van kanker. Het kan alleen al helpen door het te delen met iemand die daar aandacht voor heeft. De geestelijk verzorger kan u daarin steunen. Hij/zij kan samen met u zoeken wat voor u belangrijk is. Geestelijk verzorgers zijn er voor mensen met kanker en hun naasten. Zij kunnen vanuit verschillende levensvisies werken, zoals christelijk, islamitisch of joods.

Kosten en verwijzing
Geestelijk verzorgers zijn werkzaam in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instellingen, Centra voor levensvragen en/of vrijgevestigde praktijken. Of zorgverzekeraars de zorg vergoeden, hangt af van de zorgverlener en uw zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Zie hier voor meer informatie over de kosten en de vergoeding van de kosten van de zorg via de Centra voor levensvragen.
Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kunt u terecht met een verwijzing van uw huis(arts) of bedrijfsarts. Voor ziekenhuizen geldt dat u hier meestal alleen terecht kan als het om het ziekenhuis gaat waar u in behandeling bent.

Kwaliteit
Alle getoonde geestelijk verzorgers zijn gespecialiseerd in de psychosociale oncologie en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Dit is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. Zij voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die de vereniging daaraan stelt. 

> Filmpje over geestelijk verzorger in eenvoudige taal