Ondersteuning door een geestelijk verzorger

Veel mensen die ziek zijn gaan zichzelf vragen stellen. Als de ziekte levensbedreigend is, kunnen deze vragen levensgroot zijn. Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom moet ik zo lijden? Wat heeft mijn leven zo nog voor zin? Ben ik anderen niet alleen maar tot last? Wat wil ik met het leven dat voor mij ligt? Het zijn de grote vragen van het leven waarvoor veel mensen een antwoord zoeken in hun levensbeschouwing. Het leven kan ingrijpend veranderen door het hebben van kanker. Het kan alleen al helpen om zelf op verhaal te komen door het te delen met iemand die daar aandacht voor heeft. De geestelijk verzorger kan u daarin tot steun zijn. Hij kan samen met u zoeken wat voor u belangrijk is in het licht van uw levensverhaal. Geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor patiënten en hun naasten en kunnen vanuit verschillende levensvisies werken, zoals christelijk, islamitisch of joods.

Verwijzing en vergoeding
Geestelijk verzorgers zijn werkzaam in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instellingen (waaronder IPSO Psycho-oncologische centra) en/of vrijgevestigde praktijken. Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kunt u terecht met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts. Voor ziekenhuizen geldt dat u hier doorgaans alleen terecht kan als het om het eigen ziekenhuis gaat, dus het ziekenhuis waar u in behandeling bent. Of de zorg vergoed wordt, hangt af van de zorgverlener en uw zorgverzekering. We adviseren u vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding van de kosten in aanmerking komt. Sinds begin 2019 is het mogelijk om geestelijke verzorging in de thuissituatie te ontvangen dankzij subsidie van de overheid. Mensen boven de 50 en mensen in de palliatieve fase komen hiervoor in aanmerking. Zie voor meer informatie www.geestelijkeverzorging.nl.


Kwaliteit
Alle geestelijk verzorgers die hier zijn opgenomen, zijn gespecialiseerd in de psychosociale oncologie en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Dit is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. Zij voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die de vereniging daaraan stelt. 

Je kunt bij de volgende 32 organisaties terecht: