Deelgenoot.nl

Zelfhulp
Meer informatie
Ga naar deelgenoot.nl

Omschrijving

Deelgenoot.nl heeft als doelstelling om mensen met gezondheidsproblemen te ondersteunen in de communicatie met hun omgeving. Deelgenoot.nl kan helpen om uw collega's, familieleden en vrienden op de hoogte te houden van uw ziekteverloop. De afgelopen jaren hebben meer dan 6000 mensen gebruik gemaakt van Deelgenoot.nl, en zijn er veel positieve reacties op gekomen.

Deze informatie is afkomstig uit de