Kankerspoken

Zelfhulp
Meer informatie
Ga naar kankerspoken.nl

Omschrijving

Op de website Kankerspoken krijgen ouders en andere betrokkenen meer inzicht en informatie over kanker en wat er in het hoofd van (hun) kinderen omgaat.

Het doel van de website is dat het voor ouders en kinderen gemakkelijker wordt om samen met de situatie om te gaan. Op de website is ook een apart gedeelte voor kinderen. Hier krijgen ze informatie, kunnen ze hun hart luchten en contact leggen met leeftijdsgenoten.

Deze informatie is afkomstig uit de