Chronische vermoeidheid na kanker

Individuele begeleiding, Zelfhulp
Meer informatie
Naar website

Omschrijving

Het Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) behandelt vermoeidheid na kanker met cognitieve gedragstherapie. U leert anders denken en u leert zich anders gedragen bij moeheid. Dit kan helpen uw vermoeidheid te verminderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat cognitieve gedragstherapie via gesprekken en internettherapie helpen. Het merendeel van de mensen is aan het einde van de therapie hersteld van vermoeidheidsklachten.

U kunt verschillende vormen van de therapie volgen:

Individuele therapie
U hebt in zes maanden ongeveer 12 gesprekken met een therapeut. In de behandeling gaat u vooral zelf aan de slag, de therapeut helpt u. U start met het stellen van doelen: wat wilt u weer kunnen doen als u minder moe bent? Stap voor stap pakt u uw vermoeidheid aan en bereikt u uw doelen.

Behandeling via internet
In dit geval start u met twee gesprekken met een therapeut. Daarna volgt u de behandeling voor het grootste deel vanuit huis. De internetbehandeling is nu nog alleen beschikbaar voor vermoeidheid na borstkanker. Internettherapie voor andere vormen van kanker is in ontwikkeling. U kunt hiernaar vragen bij uw therapeut als u bij het NKCV komt.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden (deels) de behandeling. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. U hebt een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Deze informatie is afkomstig uit de